home   
location  
photo   gallery
contact 

Restaurant "O Aderfos tou Kosta"- Vassilikos Zakynthos - Contact

Tavern "O Aderfos tou Kosta"

Traditional Food and Live music
Vasilikos - Zakynthos
Tel: 26950 26999
Tavern"O Aderfos tou Kosta"

Traditional Food and Live music
Vasilikos - Zakynthos
Tel: 26950 26999
Tavern "O Aderfos tou Kosta"

Traditional Food and Live music
Vasilikos - Zakynthos
Tel: 26950 26999